საჭირო ინფორმაცია

კონტეინერის სპეციფიკაციები


20 ფტ. მშრალი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
6.058 მ2.438 მ2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
5.898 მ2.352 მ2.385 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ2.280 მ28 080 კგ

20 ფტ. კონტეინერი (ღია თავით)

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
6.058 მ2.438 მ2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
5.898 მ2.352 მ2.342 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ2.280 მ18 120 კგ

20 ფტ. ბრტყელი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
6.058 მ2.438 მ2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
5.638 მ2.228 მ2.233 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
--31 110 კგ

40 ფტ. მშრალი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.192 მ2.438 მ2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.032 მ2.352 მ2.385 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ2.280 მ26 480 კგ

40 ფტ. მაღალი კუბატურის მშრალი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.192 მ2.438 მ 2.866 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.032 მ 2.352 მ 2.690 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ 2.585 მ 26 280 კგ

40 ფტ. Refeer კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.192 მ 2.438 მ 2.896 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
11.563 მ 2.286 მ 2.507 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ 2.585 მ 26 180 კგ

40 ფტ. კონტეინერი (ღია თავით)

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.192 მ 2.438 მ 2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
12.034 მ2.352 მ2.330 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.343 მ 2.280 მ26 380 კგ

40 ფტ. ბრტყელი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
13.192 მ2.438 მ 2.591 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
11.776 მ2.228 მ 1.955 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
- -40 400 კგ

45 ფტ. მშრალი კონტეინერი

(გარე)
სიგრძესიგანესიმაღლე
13.716 მ2.438 მ2.896 მ
(შიდა)
სიგრძესიგანესიმაღლე
13.556 მ2.352 მ2.698 მ
კარის სიგანეკარის სიმაღლემაქს. დატვირთვა
2.340 მ2.585 მ25 680 კგ

სარკინიგზო ვაგონის კლასიფიკაცია

ტიპი I: სტანდარტული ბაქანი (ვაგონის შიდა ზომები (მმ))
ვაგონის შიდა ზომები (მმ)
ვაგონის ტიპისიგრძესიგანესიმაღლეღერძების რაოდ. ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
ბაქანი13,300 2,770 1,3004 65 - 70 ტ..21 ტ..14,620 მმ.

ტიპი II: საკონტეინერო ვაგონები
ვაგონის ტიპიდასატვირთი კონტეინერების რაოდ.დასატვირთი კონტეინერების რაოდ.ღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
საკონტეინერო2x20' 1x40'472 ტ.. 18 ტ..14,620 მმ.
ვაგონის ტიპიდასატვირთი კონტეინერების რაოდ..--ღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
18მ. ბაქანი (ფიტინგი)1x20' or 3x20'2x20' or 1x40'2x20' or 1x40'470 ტ.. 27 ტ..19,620 მმ.

ტიპი III: ნახევარვაგონი / დახურული ვაგონები
ვაგონის შიდა ზომები (მმ)
ვაგონის ტიპისიგრძესიგანესიმაღლეღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
ნახევარვაგონი12,118 2,8782,7004 65 - 69 ტ..22 ტ..13,920 მმ.
ვაგონის ტიპისიგრძესიგანესიმაღლეღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
ნახევარვაგონი (უკარებო)12,700 2,8782,060 465 - 69 ტ.. 22 ტ.. 13,920 მმ.
ვაგონის ტიპისიგრძესიგანესიმაღლეღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
დახურული (ერთკარიანი) 13,844 2,760 2,791 H 2,000 x W 2,343 465 ტ.. / 106 მ³. 22 ტ..
ვაგონის ტიპისიგრძესიგანესიმაღლეღერძების რაოდ.ტვირთამწეობა ტარის წონა მთლიანი სიგრძე
დახურული (ორკარიანი)13,844 2,760 2,737 H 3,794 x W 2,343 465 ტ.. / 106 მ³. 25 ტ..

ტიპი IV: მაღალი ტვირთამწეობის ვაგონები / ტრანსპორტიორები
ვაგონის შიდა ზომები (მმ)
ვაგონის ტიპისიგრძევაგონის მთავარი ბაზასიგანემთავარი ბაზის სიმაღლე რელსიდანღერძების რაოდ.ტვირთამწეობატარის წონა
8 ღერძიანი - ტრანსპორტიორი18,12010,000 2,570 842 მმ. 8120 ტ..56,5 ტ..
ვაგონის ტიპისიგრძევაგონის მთავარი ბაზასიგანემთავარი ბაზის სიმაღლე რელსიდანღერძების რაოდ.ტვირთამწეობატარის წონა
4 ღერძიანი - ტრანსპორტიორი 11,200 7,000 2 400 628 მმ.4 62 ტ.. 25,5 ტ..
ვაგონის ტიპისიგრძევაგონის მთავარი ბაზასიგანემთავარი ბაზის სიმაღლე რელსიდანღერძების რაოდ.ტვირთამწეობატარის წონა
4 ღერძიანი - ტრანსპორტიორი 11,200 10,000 2,450 683 მმ. 455 ტ.. 29 ტ..
ვაგონის ტიპისიგრძევაგონის მთავარი ბაზასიგანემთავარი ბაზის სიმაღლე რელსიდანღერძების რაოდ.ტვირთამწეობატარის წონა
8 ღერძიანი - ტრანსპორტიორი 18,120 10,000 2,570 842 მმ. 8120 ტ.. 56,5 ტ..
ვაგონის ტიპისიგრძევაგონის მთავარი ბაზასიგანემთავარი ბაზის სიმაღლე რელსიდანღერძების რაოდ.ტვირთამწეობატარის წონა
8 ღერძიანი - ტრანსპორტიორი24,130 16,000 2,770 1,347 მმ. 4120 ტ.. 53.6 ტ..
TOP