სარკინიგზო გადაზიდვა

სარკინიგზო გადაზიდვა

იმისთვის რომ “კარიდან-კართან” მიტანის სერვისით ისარგებლოთ, “CLR”-ს აქვს კავშირი და გაძლევთ წვდომას ყველა სარკინიგზო ქსელთან- უშუალოდ ან სანდო და გამოცდილი პარტნიორების სერვისების დახმარებით

სარკინიგზო სატვირთო მომსახურების ჩამონათვალი

სარკინიგზო ტარიფების გამოანგარიშებანებისმიერი სახის შეკითხვების/შეფუთვათა სიების შედგენა და ყველაზე ოპტიმალური ჩატვირთვის გეგმების ფინალიზაციანახაზების და გაანგარიშებათა შედგენა, CAD საშუალებები, 2D/3D სიმულაციები და ა.შ.ტვირთის ჩატვირთვის ნახაზების პროექტირება, შეჯერება და დამტკიცებასარკინიგზო დეპარტამენტებთან ერთად ნახაზების პროექტირება და დამტკიცება არასტანდარტული და მძიმე აწევის ტვირთებისთვის ყველა სატრანზიტო ქვეყნების გათვალისწინებითტვირთის დამაგრება და სხვადასხვა ხარისხის სირთულის ტვირთის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოება (გაბარიტული/არასტანდარტული გაბარიტების/მძიმე შესაბამისი კონკრეტული ტვირთისათვის განკუთვნილ სარკინიგზო ტრანსპორტზე, მცველების ჩათვლით, რომლებიც აღკვეთენ ტვირთვის ქურდობას მისი მიწოდების მანძილზესარკინიგზო ზედდებულის გაცემაგანბაჟების პროცედურები
TOP