არაგაბარიტული ტვირთი

არაგაბარიტული ტვირთი

არაგაბარიტული და სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა

არაგაბარიტული ტვირტთის გადაზიდვის სპეციალური პროექტები, მათ ტრანპორტირებასთან დაკავშირებული სირთულეების მოგვარებასთან ერთად, საჭიროებენ ინდივიდუალურ მიდგომასა და ეფექტიან პროექტის მართვას.

TOP