საზღვაო გადაზიდვა

სარკინიგზო გადაზიდვა

“CRL” პარნიორობს მსოფლიოს უდიდესი წყლის გადამზიდების უმრავლესობასთან და კონტრაქტებისა და მომხმარებლების მოთხოვნის საფუძველზე მართავს სივრცეს სხვადასხვა მარშუტზე.

კომპანია Cross Road Logistics გთავაზობთ

TOP